PRAVILA IGRE – 1. Priroda i ciljevi šahovske partije

Šahovsku partiju igraju dva protivnika koji pokreću figure na kvadratnoj ploči zvanoj “šahovnica”. Igrač s figurama svijetle boje (bijeli) čini prvi potez, zatim igrači pomiču figure naizmjence, tako da igrač koji ima tamne figure (crni) čini slijedeći potez. Za igrača se kaže da je “na potezu” kad je potez njegovog protivnika “dovršen”. Cilj svakog igrača je dovesti protivnikovog kralja “pod udar” tako da protivnik nema … Nastavi čitati PRAVILA IGRE – 1. Priroda i ciljevi šahovske partije